Zapytanie:
select bloki.nazwa from bloki, kategorie_artykulow where kategorie_artykulow.bloki_id=bloki.id and kategorie_artykulow.id=
zakończone niepowodzeniem