Zapytanie:
select nazwa from wojewodztwa where id=
zakończone niepowodzeniem