Wesele i  ślub - Portal weselny - Porady, ciekawostki, baza firm.
14 lipca 2020, Damiana, Franciszka, Izabeli
STRONA GŁÓWNA REKLAMA REGULAMIN PRACA KONTAKT PARTNERZY NEWSLETTER
ARTYKUŁY
moda ślubna
wydarzenia
prasa ślubna
formalności
obyczaje
organizacja wesela
koszty ślubu
wieczór kawalerski
wieczór panieński
podróż poślubna
księga imion
ciekawostki
kulinarnie
zabawy weselne
sondaże

BAZA FIRM
suknie ślubne
akcesoria ślubne
bielizna ślubna
catering
cukiernie
dekoracje weselne
fotografia
garnitury
jubilerzy; biżuteria
konsultanci ślubni
kwiaciarnie
limuzyny
noclegi
obuwie ślubne
oprawa muzyczna
podróż poślubna
prezenty ślubne
przewóz gości
restauracje
salony fryzjerskie
salony kosmetyczne
szkoły tańca
trunki i napoje
videofilmowanie
zaproszenia
USC

GALERIE śLUBNE
Suknie ślubne
Garnitury
Bielizna
Limuzyny
Biżuteria
Fotografia ślubna
Bukiety ślubne

OGŁOSZENIA
sprzedam
kupię
dam zamienię

Formalności w USC...

Osoby, które chcą zawrzeć związek małżeński, powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi USC niezbędne dokumenty. Są to: dokument tożsamości (dowód osobisty), skrócony odpis aktu urodzenia, dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa (w przypadku gdy któraś ze stron była już wcześniej w związku małżeńskim).

Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa.
Okolicznościami wyłączającymi zawarcie związku małżeńskiego są m.in.:
- pozostawanie przez którąś z osób w innym małżeństwie,
- zbyt bliskie pokrewieństwo,
- zbyt niski wiek,
- relacja przysposabiający-przysposobiony itp.

W przypadkach niepełnoletności jednej ze stron, wymagane jest zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przez sąd.

Cudzoziemiec chcący wstąpić w związek małżeński powinien przedstawić dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo za granicą, wydany przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne. Przepisy przewidują, że – w wyjątkowych przypadkach – jeśli otrzymanie dokumentu, który trzeba złożyć lub przedstawić kierownikowi USC, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu, sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika (jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach), musi on złożyć kierownikowi USC stosowne pełnomocnictwo.
Prawo przewiduje swoisty „czas do zastanowienia”.

Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być bowiem zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (np. jednemu z zainteresowanych grozi nadchodząca śmierć itp.).

Natomiast osobom, które będą brać ślub konkordatowy, kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia jego wydania. Wydając zaświadczenie, informuje się zainteresowanych o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.
Przyszłym małżonkom będą też potrzebni dwaj pełnoletni świadkowie – dotyczy to zarówno ślubu cywilnego, jak i konkordatowego. Powinni mieć oni ze sobą dowody osobiste, aby kierownik USC mógł potwierdzić ich tożsamość.

Duchowny, przed którym zawierany jest ślub konkordatowy, nie może przyjąć oświadczeń o woli zawarcia małżeństwa bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia z USC, które potwierdzałoby brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (oświadczenie takie sporządza kierownik USC).

Natomiast młoda para nie musi się martwić o dopełnienie formalności po ślubie. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń o woli zawarcia małżeństwa ksiądz sporządza stosowne zaświadczenie. To ksiądz ma obowiązek przekazać to zaświadczenie (wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) do USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.Strona: 1

<- Wstecz Do góry