Wesele i  ślub - Portal weselny - Porady, ciekawostki, baza firm.
12 grudnia 2018, Adelajdy, Aleksandra, Dagmary
STRONA GŁÓWNA REKLAMA REGULAMIN PRACA KONTAKT PARTNERZY NEWSLETTER
ARTYKUŁY
moda ślubna
wydarzenia
prasa ślubna
formalności
obyczaje
organizacja wesela
koszty ślubu
wieczór kawalerski
wieczór panieński
podróż poślubna
księga imion
ciekawostki
kulinarnie
zabawy weselne
sondaże

BAZA FIRM
suknie ślubne
akcesoria ślubne
bielizna ślubna
catering
cukiernie
dekoracje weselne
fotografia
garnitury
jubilerzy; biżuteria
konsultanci ślubni
kwiaciarnie
limuzyny
noclegi
obuwie ślubne
oprawa muzyczna
podróż poślubna
prezenty ślubne
przewóz gości
restauracje
salony fryzjerskie
salony kosmetyczne
szkoły tańca
trunki i napoje
videofilmowanie
zaproszenia
USC

GALERIE śLUBNE
Suknie ślubne
Garnitury
Bielizna
Limuzyny
Biżuteria
Fotografia ślubna
Bukiety ślubne

OGŁOSZENIA
sprzedam
kupię
dam zamienię

Regulamin

Regulamin konkursu Obsessive  i wesele.amr.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Portalu Weselnego i firmy
Obsessive.
2. Organizatorem konkursu jest portal wesele.amr.pl z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Pszczyńska 190c
3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. Nagrodami w konkursie jest 5 kompletów bielizny.
5. Konkurs rozpoczyna się 10 lipca 2009 i kończy 27 lipca 2009 roku

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być  każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe zamieszczone na stronie
www.wesele.amr.pl
3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 27-07-2009 roku
4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

Przebieg konkursu

1. Wybór laureatów konkursu odbędzie się w siedzibie portalu wesele.amr.pl , w dniu 28 lipiec 2009r.
2. Skład komisji konkursowej: Walczok Urszula, Agnieszka Kieżun, Wajda Dominik.
3. Wybrane osoby, które prawidłowo odpowiedziały na konkursowe pytania, zostaną wpisane w kolejności ich wyboru na listę zwycięzców, która zostanie następnie zamieszczona na stronie
i www.wesele.amr.pl
4. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
5. Zgłoszenia zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe uczestników konkursu są nieważne i nie upoważniają do otrzymania nagrody. Nieważne są również zgłoszenia zawierające dane więcej niż jednej osoby.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.
7. Ogłaszanie wyników - Lista zwycięzców nagród ogłoszona zostanie na stronie internetowej Organizatora
www.wesele.amr.pl do dnia 31  lipiec 2009 roku.
8. Zwycięzcy Nagród zostaną powiadomieni drogą e-mailową w terminie 3 dni od daty wyboru, na adres podany w zgłoszeniu.
9. Odbiór nagród
-  Nagroda zostanie przesłana przez firmę Obsessive o siedziby portalu wesele.amr.pl, a następnie z siedziby portalu pocztą do zwycięzców
-  W przypadku zmiany adresu do korespondencji osoba, która wygrała nagrodę, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora na piśmie, podając nowy adres.
10. Ochrona danych osobowych
-  Uczestnicy loterii poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii promocyjnej jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) - Organizator.
-  Organizator, za uprzednią pisemną zgodą danego zwycięzcy, zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk i podobizn zwycięzców w środkach masowego przekazu.
11. Dostępność regulaminu - regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na
www.wesele.amr.pl
12. Postanowienia końcowe
-  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem sieci internetowej.
-  Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje
-  Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być  składane Organizatorowi na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż do dnia 27 lipca 2009 roku.
-  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
-  Reklamacje należy kierować wyłącznie drogą pocztową na adres siedziby Organizatora.
-  Reklamację będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
-  Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
-  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
-  W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
Strona: 1

<- Wstecz Do góry